Pályázataink

NKFIA

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0190

“Fiatal pályakezdők alkalmazása a “Maci” Alapítványnál” elnevezésű pályázatunkkal 5.924.736 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk el.

A 2014. 02. 17-től 2015. 05. 15-ig tartó projekt keretében kettő alkalmazott – egy asszisztens és egy konyhai kisegítő – foglalkoztatására nyílt lehetőségünk. Munkájukat kijelölt mentor segítette.

Az elnyert összeget a bérekre, járulékokra, munkába járásra, munkaruhára, munkaalkalmassági vizsgálatra, projektmenedzsment díjára és kisösszegű tárgyi eszköz beszerzésére fordíthattuk.

A pályázatban vállalnunk kellett a két új munkavállaló munkaviszonyban történő 12 hónapos foglalkoztatását és azt követően 3 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatását.

TÁMOP-3.4.2.A-/11-2-2012-0020

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja pályázati felhívás tárgyában a „Jászsági konzorcium a gyerekek, tanulók sikeres együttneveléséhez” című, konzorcium keretében benyújtott pályázatunkkal 9.056.000 Ft támogatást kapott intézményünk.

Konzorciumi partnerek:

  • Jászsági Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Gróf Apponyi, Jászjákóhalma -IV Béla, Pusztamonostor-óvoda), fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
  • “Maci” Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
  • Liska József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium

E programban célunk volt a sajátos nevelési igényű gyerekek/tanulók nevelésében, oktatásában részt vevő intézmények (speciális és többségi) szervezetének és működésének alkalmassá tétele az inkluzív nevelés megvalósítására, megújuljon az intézmények pedagógiai gyakorlata, megvalósuljon a gyerekek/tanulók körében megnyilvánuló képességbeli és tanulási szükségleteihez való alkalmazkodás.

A Projekt 2012. 10. 01-től 2014. 05. 30-ig tartott.

ÉAOP-4.1.1/A_2-10-2010-0005

EAOP-4111A

“MACI” Alapítvány pályázatot nyújtott be 2010. novemberében az ÉAOP-4.1.1/A_2-10 Nevelési intézmények fejlesztése felhívásra “MACI” Alapítvány kapacitásbővítéses fejlesztése Jászberény városában projektcímmel.

A bíráló bizottság 2011. március 29-i döntése értelmében az alapítvány 97.892.888.- HUF támogatásban részesült.

A 2011. június 2-án elindult projekt során a „Maci” Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 5100 Jászberény Gorjanc Ignác sétány 1. szám alatt található épületét érintő bővítés keretében fejlesztő helyiségek, csoportszobák, nevelői szoba, kiszolgáló helyiségek kerültek kialakításra, továbbá akadálymentesítés történt.

ÉAOP kiskiadvány letölthető innen: letöltés

TÁMOP-3.4.2.-09/2-2010-006

  1. januárjában nyújtottuk be a Sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelése elnevezésű felhívásra két partnerintézménnyel közösen a pályázatunkat.
  2. A projekt összköltsége: 28.721.738,- Ft volt.

Célkitűzése, hogy a három intézmény együttműködése során minden intézmény alkalmassá váljon az összes fogyatékossági típusú gyermek/tanuló befogadására.

TÁMOP kiskiadvány letölthető innen: letöltés

KEOP–6.2.0/A/11-2011-0106
Mintaprojekt Jászberény Kertváros zöldhulladékának komposztálására

Az elmúlt években folyamatosan, fokozott gondot fordítottunk óvodásaink/tanulóink környezettudatos nevelésére, melynek része kell legyen udvarunk növényi hulladékának, zöldjeinek komposztálása is. Ezért pályáztunk a KEOP–6.2.0/A/11-2011-0106 kódszámú, „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” – „A” komponens c. támogatásra. A nyertes pályázat 95%-át, 5.062.835 Ft-ot Európai Uniós forrásból, a maradék 5%-ot pedig a „Maci” Alapítvány hozzájárulásából fedeztük. A megvalósítás 2012. 02. 01 és 2013. 01. 31 között zajlott.

A program 2012. február 1-től 2013. január 31-ig tartott. A pályázat lehetőséget adott, hogy a gyerekek/tanulók családon belül, saját kertjükben is megfigyelhessék a természet körforgását és elsajátítsák annak ésszerű kihasználását. 130 családot segítettünk abban, hogy komposztáló ládákhoz jussanak, és hogy ismereteket szerezhessenek arról, hogy mi a módja a kerti és zöldhulladék helyes felhasználásának. Ehhez a modellt a „MACI” Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat területén elhelyezett ládákkal való tevékenységek, valamint előadások nyújtották.