Delfin csoport

DELFIN csoport

 

Intézményünkben a Delfin csoport vállalta fel először az integrált nevelést sok-sok évvel ezelőtt. A befogadó, elfogadó szemlélet azóta is alapvető humán érték kis közösségünkben. Tudjuk, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, fogékony a szépre és a jóra.

 

Célunk, hogy a gyerekek tapasztalatokban gazdag és baráti kapcsolatokkal átszőtt, boldog éveket töltsenek csoportunkban, óvodánkban. Alapvető fontosságúnak tartjuk a szociális és erkölcsi szokások, szabályainak megértését és elsajátítását. A feldolgozandó témák kiválasztásánál a gyerekek kíváncsiságára, érdeklődésére építünk, projektekben tervezzük pedagógiai munkánkat. Nálunk semmi nem kötelező csakúgy, mint az intézmény többi csoportjában.

 

A mondókákat, énekeket, meséket elsősorban a magyar népi hagyományokból, kisebb mértékben a magyar írók, költők írásaiból választjuk. Fontosnak tartjuk a népzene és a néptánc megszerettetését, ezért ezek rendszeresen megjelennek a mindennapjainkban. Barkácsolásnál, festésénél, ragasztásnál a természetes anyagokat helyezzük előtérbe, változatos technikákat használunk. Sokat mozgunk szabadlevegőn, amire sok lehetőség nyújt az intézmény közvetlen és távolabbi környezete. Kiemelten foglalkozunk a környezetvédelemmel. A gyerekek ebben a korban nagyon érdeklődőek és fogékonyak, ezért hisszük, hogy a környezettudatos magatartás alapjainak lerakását a fenntartható fejlődés érdekében minél előbb meg kell kezdeni, természetesen mindezt játékos formában, tapasztalatszerzéssel, élményszerzéssel.

 

Nagyon fontos csoportunkban az érzelmi fejlődés segítése. Reggel nyugalmat árasztó zene fogadja a gyerekeket, beszélgető kör során, pozitív megerősítő kártyákat használunk, alkalmanként rövid relaxációs gyakorlatokat végzünk. Szeretnénk, ha gyerekek érzelmileg kiegyensúlyozottan, bátran, önmagukat képviselve, saját értékeiket ismerve, azokat kamatoztatva, boldogan, szerető környezetben élnék a mindennapjaikat az óvoda falai között és a családi körben egyaránt.

 

Élünk, mint hal a vízben!

 

Felnőttek:

óvodapedagógus: Sisáné Berta Ágnes

dajka: Berényi Istvánné