macialapitvany-logo-kicsi

Bóbita csoport

„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben.
Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül.
Miért is hasonlítanád össze őket?
Mindegyik más.
Mindegyik különleges.
Mindegyik gyönyörű.
(Ismeretlen szerző)

 

Csoportunk az intézmény gyógypedagógiai óvodai csoportja, ahová 3-8 éves korú sajátos nevelési igényű gyerekek járnak . Valamennyi diagnózis megtalálható nálunk. Részleges integrációban (együttnevelésben) élünk az óvoda többi csoportjával, ami rendszeres és folyamatos kapcsolatot jelent a  gyerekek, szülők és kollégák között.

Külön utcai és udvari rámpával ellátott bejárattal , udvarra nyíló terasszal rendelkezünk, ami a közlekedést mindenki számára könnyebbé ill. biztonságosabbá teszi. Csoportszobánk berendezése barátságos, vidám, figyelemfelkeltő és a hagyományos óvodai bútorokon és játékokon kívül speciális mozgás- és értelmi képességeket fejlesztő eszközöket is tartalmaz. Egyéni fejlesztő helyiségek, speciális fürdőszoba teszi teljessé a tárgyi feltételeket.

Célunk: boldog, kiegyensúlyozott, harmonikusan fejlődő gyereket nevelni úgy, hogy közben figyelembe vesszük minden egyes gyerek belső lehetőségeit, családi – és egyéb körülményeit

  • érzelemgazdag személyiség formálása- szeretetteljes, elfogadó, érzelmi biztonságot nyújtó környezetben,
  • a pozitív társas készségek kiépítésével alkalmazkodni tudó, önálló életvezetésre képes emberek nevelése,
  • széles körű tapasztalatszerzés biztosítása (óvodai mintára épülő tevékenységszervezés), világkép differenciálása, bővítése,
  • pozitív én-kép erősítése, saját jogait érvényesíteni tudó személyiség kialakítása
  • családok szükség szerinti támogatása.

Csoportunkban a nevelés-gondozás-fejlesztés egysége valósul meg: olyan nevelési tervet alakítottunk ki, amelyben figyelembe vesszük a sérülések változatosságát; a sokrétű speciális nevelési szükségleteket; a testi-, szociális-, értelmi érettség különböző fejlettségi szintjeit.

E terv alapja az évszakváltás, az ünnepek, hazai és nemzetközi projektek, amelyben aktuálisan részt vesz az intézmény teljes közössége. Ennek megfelelően havi programokat dolgozunk ki. A témák feldolgozása komplexen történik (pl.: mese, szüret, ünnepek, testünk… stb.) és egy hónap alatt a környezeti neveléssel, a művészetek eszközeivel, speciális mozgásfejlesztő eljárásokkal, illetve hangsúlyozott értelmi fejlesztéssel  járjuk körbe a témát.
Heti rendszerességgel járunk lovagolni, úszni, illetve minden kisgyerek részesül egyéni fejlesztésekben értelmi, konduktív és logopédiai ellátásban, továbbá kommunikáció és önkiszolgálás kompetencia témákban.
Ahhoz, hogy ezt a széles körű nevelést minden gyerekhez eljuttassuk, több különböző végzettségű szakember együttműködésére van szükség. Jelenleg gyógypedagógusok, gyerekgongozó, konduktor végzi az ellátást. Mindenki a legjobb tudásával és emberségével neveli a csoportba járó gyereket. Sokan dolgozunk a csoportban, de mindannyian egységes elvet vallunk, egy nyelven beszélünk: az ÉLET nyelvén!
A csoportba lépés előzménye lehet a 0-5 éves korig szervezett korai fejlesztés, ahol szülővel együtt a minél korábbi segítségnyújtás érdekében történnek a fejlesztések, a még épülő idegrendszer pozitív megerősítésével. Területei: konduktív nevelés, komplex gyógypedagógiai fejlesztés, gyógylovaglás, úszás, vízhez szoktatás.
A már iskolába járó gyerekeinktől sem szakadunk el teljesen: végigkísérjük az iskolába lépés folyamatát, segítjük a lehető legoptimálisabb intézmény kiválasztását, a lehetőség szerinti integrációt. Az ő számukra rehabilitációs órakeretben biztosítjuk továbbra is a speciális fejlesztéseket.

„Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél!”
(Antoine De Saint- Exupéry)

Felnőttek:

gyógypedagógus: Filó-Béres Andrea

gyermekgondozó: Fülöp Mihály Zoltánné

Képgaléria