EFOP-1.2.1-15-2016-00851

 

 

 

 

 

 

• a kedvezményezett neve: „Maci” Alapítvány
• a projekt címe: Családi programok a Maci Alapítványnál
• a szerződött támogatás összege: 39 999 910 Ft
• a támogatás mértéke: 100%
• a projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.03.01.
• a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.03.01.

• a projekt tartalmának bemutatása:

A Maci Alapítvány EFOP-1.2.1-es projektjét Jászberényben, azaz kedvezményezett járásban valósítja meg. Alapítványunk céljai között szerepel mind a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, mind pedig a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének erősítése. Jelen projektünk mindkét célt szolgálja.
A projekt sikeres megvalósítása érdekében olyan menedzsment és szakmai megvalósító csapatot állítottunk össze, akik az elvárt végzettség és képzettség mellett számos tapasztalattal rendelkeznek.
A projekt szakmai tevékenységei alapvetően 3 tevékenységcsoport köré épülnek, amelyek megfelelnek mind a pályázat elvárásainak, mind alapítványunk céljainak. Meglátásunk szerint a legtöbb segítséget az alábbi programok megvalósításával tudjuk nyújtani: A 2 éves projektidőszakot rendezvény nyitja meg. Ez megfelelő alkalom lesz arra, hogy a programokat felvezessük, ismertessük, az érdeklődést felkeltsük, illetve további együttműködő partnereket vonjunk be.

A gyermekek nevelése és gondozása tématerületen belül összesen 3 típusú tevékenységelemet tervezünk:
• Csoportos foglalkozásokat bonyolítunk le 8 alkalommal.
• Együttműködéssel, konfliktuskezeléssel kapcsolatos, 30 órás képzést valósítunk meg a Felnőttképzési tv. előírásainak megfelelően.
• A szemléltetés, a gyermekek és a szülők valós és teljes bevonása érdekében rendezvényeket is megvalósítunk 3 alkalommal.

A családi közösségépítés tématerületén kétfajta programelem valósul meg:
• A közösségek kiépülése és megerősödése érdekében egész napos közösségépítő rendezvényeket szervezünk 4 alkalommal.
• Emellett a közösségi erő, az összetartás és a családban rejlő potenciál szemléltetése és kiaknázása érdekében csoportfoglalkozásokat valósítunk meg 8 alkalommal.

A nehéz helyzetben lévő családok segítése érdekében
• újabb nagyrendezvényeket tervezünk (4 alkalom).
• Emellett az érzékenység erősödését, az empátia növekedését képzés szervezésével érjük el.
• További csoportfoglalkozásokat terveztünk a hátrányos helyzetű szülőknek a munka és a magánélet összehangolása érdekében 8 alkalommal.

A programot egy információs rendezvény, programelem zárja.

A program eredményeképpen erősödhetnek az életviteli kompetenciák, javulhatnak az esélyek az önálló életben, a fiatalok korszerű információkhoz juthatnak a családi élettel kapcsolatban, a családok közötti összetartás nőhet, erősödhet a kommunikáció és az együttműködés a nemzedékek között. Ezen felül támogatjuk a sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családokat, helyzetük javulhat, a segítségnyújtás különböző formái markánsabban megjelenhetnek irányukban.