Ami a pályázat megírása óta történt Velünk

Ami a pályázat megírása óta történt Velünk:
2010. szeptember
A pályázati team összeült, megbeszéltük a költségvetést, a főbb programokat, majd felosztottuk a kezdeti feladatokat.
A pályázati team tagjai:
– Projektmenedzser: Szűcsné Czeglédi Dóra – MACI Alapítvány
– Szakmai vezető: Csernátoni Katalin – MACI Alapítvány
– Pénzügyi vezető: Boros Anikó – könyvelő
– Projektasszisztens: Sebestyén Klára – pályázatíró
– Tápiógyörgye Község részéről a pályázat koordinátora: Pintér Irén
Tájékoztattuk mindhárom intézmény (MACI Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kastélykert Óvoda) teljes nevelő- illetve tantestületét, valamint a külső partnereket: a szülőket és fenntartókat a pályázati programról, a jövőbeli feladatokról, célokról, várható eredményekről.

2010. szeptember 20-án elkezdődött a tápiógyörgyei Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény felső tagozatos tanulóinak szóló attitűdformáló tréning, melyet Tölgyesi Klára és Csernátoni Katalin trénerek tartottak. A tréning során három napon keresztül ismerkedett egy-egy osztály a különböző típusú sérülésekkel, fogyatékosságokkal filmvetítéseken, játékokon és beszélgetéseken keresztül.

2010. szeptember 25-én egy nagyszabású rendezvénnyel nyitottuk meg a nyilvánosság előtt a pályázatot, mely Tápiógyörgyén került megrendezésre, kulturális programokkal, sportolással, kézműveskedéssel, kirándulással, tájház látogatással színesítve a napot. Mindhárom intézmény magas létszámmal képviseltette magát, mind a gyermekek/tanulók, mind szüleik, mind pedagógusaik részvételével.

2010. október
Folytatódott a „Diákok attitűdformáló tréningje” a felső tagozatos tanulók részvételével, a két tréner vezetésével. Újabbnál újabb játékokon keresztül ismerhették meg a sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok egyéni szükségleteit, életvitelét, sajátosságait. Minden tanuló pozitív véleménnyel zárta a három napos „tréninget”.

2010. október 21-én a tápiógyörgyei nevelő- illetve tantestület számára szakmai nap keretein belül intézményünk gyógypedagógus szakemberei színes előadásokon keresztül mutatták be a különböző fogyatékossági típusokat.
Mindeközben a hónap folyamán a pályázat vezetői beadták a támogatási szerződés aláírásához szükséges mellékleteket.
2010. november
Befejeződött az „Attitűdformáló tréning” első szakasza.
2010. november 15-17.között a három intézmény 6 pedagógusa vett részt „Módszertani képzés, újszerű tanulásszervezési eljárások” elnevezésű továbbképzésen, melyet Tölgyesi Klára tréner vezetett, a Magyar Gordon Iskola Egyesület vezetése alatt.
2010. november 19-én pedagógus hallgatók hospitáltak intézményünk integrált óvodai csoportjaiban, megadott szempontok szerint egy esszé leadásával zárva ezen programot.
2010. november 22-én Új szereplők bevonása– szülőtalálkozó szervezésében az intézmény külső partnerei előadáson vettek részt „A szakértői vizsgálathoz kapcsolódó szülői jogok és kötelezettségek” címmel, melyet intézményünk gyógypedagógusa, Béres Lászlóné tartott.

A hónap végén szakmai együttműködés keretein belül a tápiógyörgyei pedagógusok ellátogattak intézményünkbe, ahol megismerkedtek a mindennapjainkkal, találkoztak a sajátos nevelési igényű gyermekekkel és tanulókkal, foglalkozásokon vettek részt és egy kötetlen beszélgetésen igazgatónk vezetésével.
2010. december
A pályázat egyik fő eredménye az intézmények pedagógiai dokumentumainak módosítása, melyhez külső mentorok segítségét is igénybe vettük, az óvodák részéről Dr. Bakonyi Anna, míg az iskola részéről Kókainé Lányi Marietta személyében, akik 2010. december 7-én tartottak egy megbeszélést és előadást a kollégáknak.
2010. december 20-án a három intézmény együtt ünnepelte a Karácsonyt Tápiógyörgyén. A gyerekek és pedagógusaik színes műsorral készültek, énekeltek, báboztak, Betlehemi játékot mutattak be. Ajándékképpen minden intézmény egy-egy adventi koszorút kapott.

A pályázati team összegezte a 2010-es évet, kiosztottuk és megbeszéltük a további feladatokat, a hónap végén aláírásra került a Támogatási szerződés.
2011. január-február
A pályázat menedzsmentje a költségvetés részletes elemzése után összeült a tápiógyörgyei pedagógusokkal a további feladatok megbeszélése céljából, a tevékenységek is felosztásra kerültek a hátralévő hónapokra.
Az intézmények pedagógiai programjának módosítása is megkezdődött, az erre a feladatra összeállt team a mentoroktól kapott segédanyag felhasználásával elkezdte a módosításokat.
2011. március
2011. március 28-30. között került megtartásra a menedzsmentképzés, a TINTA Tanácsadó Kft. szervezése alatt Hann Péter és Porkoláb Mihály vezetésével. Hasznos tanácsokat és sok segítséget kaptunk a pályázat további feladatainak és tevékenységeinek lebonyolításához.

2011. március 28-án Új szereplők bevonása– szülőtalálkozó szervezésében az intézmény külső partnerei részére tevékenység keretein belül két előadást hallgathattak a szülők és pedagógusok Tápiógyörgyén, Dr. Borosné Bús Éva – logopédus valamint Szűcsné Czeglédi Dóra – pszichopedagógus előadásában.