Szülőknek

Szülőknek

Az óvodás gyermekek nevelését, személyiségük fejlesztését csak a családokkal együttműködve tudjuk megvalósítani. A mindennapi életben a család és az óvoda sok szállal szövődik össze. A gyermekek minden nap magukkal viszik az óvodába mindazt, ami a családban érte, formálta, változtatta őket, és viszik haza az óvodában szerzett élményeiket. A szülőknek és az óvónőknek ezért kölcsönösen ismerniük kell egymás értékrendszerét, elvárásait. Ezért nagyon fontosnak tartjuk a szoros együttműködést.

Szülőkkel való kapcsolattartás formái:

– Napi szintű személyes találkozás: Nagyon fontosnak tartjuk a mindennapi találkozást és rövid konzultációt a szülőkkel. Ezen alkalmakkor rövid tájékoztatást adunk a nap során történt eseményekről és a másnap várható napi programról.
– Fogadóóra: A szülő és a pedagógus egyaránt kezdeményezheti ezt a konzultációs formát, abban az esetben, ha a gyermek fejlődése ezt megkívánja.
-Szülői értekezlet: Az újonnan érkező gyermekek szülei számára az intézmény vezetősége minden tanév elején szülői értekezletet tart, melyben megismerkedhetnek az intézmény alapvető célkitűzéseivel, szolgáltatásaival. A csoportok évente háromszor (év elején, félévkor és év végén) tájékoztatják a szülőket gyermekeik fejlődéséről szülői értekezlet keretén belül, melynek időpontjai az adott tanév munkatervében megtalálható.
Szülőknek szóló szolgáltatásaink
– Szülők iskolája: Minden tanévben indítunk szülők iskoláját, melynek témáiról előzetesen felmértük a szülők igényét. Ezen a fórumon a légváltozatosabb témában halhatnak előadásokat a szülők, természetesen a gyermekek fejlődésével, minden napi életével kapcsolatos témákban.
– Bálint csoport: Az intézmény saját pszichológussal rendelkezik, kinek vezetésével a szülők egymás segítségével oldathatják meg felmerülő nevelési problémáikat. A pszichológus egyéni helyzetben is a szülők rendelkezésére áll.
– Munkacsoportok: Különböző területeken munkacsoportokat működtetünk, melybe a szülők aktív részvételére is számítunk.
– Autista munkacsoport: Intézményünkbe járó autista gyermek szülei számára hoztuk létre e csoportot, azért, hogy segítséget és információt nyújtsunk e témában.
– Súlyosan-halmozottan sérültek munkacsoportja: A súlyosan-halmozottan sérült gyermekek szüleinek szeretnék segítséget nyújtani. A találkozókkor a felmerülő problémákra együtt próbálunk megoldást találni.
– Környezetvédelmi munkacsoport: Az intézmény környezettudatos nevelésért felelősek.
– Korai gondozásba ellátott gyermekek munkacsoportja: Azon fogyatékos gyermekek szüleinek próbálunk segítséget nyújtani, akik nem rég szembesültek a ténnyel, hogy gyermekük fogyatékos. Felvilágosítást nyújtunk arról, hogy milyen fejlesztési lehetőségek vannak, törvényileg milyen juttatások járnak ezen családoknak.
– Minőségirányítási munkacsoport:
– Szülői Szervezet: Régen iskolaszéknek hívták. Feladata, hogy a szülőket képviselőknek az intézmény vezetése beszámoljon munkájáról és közös erővel még színvonalasabbá tegyük óvodánkat.
Szülőkkel közös programok
– Nyílt óvodai rendezvények: Az adott tanév munkatervében megtalálhatják a szülők, melyek azok a gyermekeknek szánt programok, melyre őket is várjuk szeretettel.
– Nyílt napok: Minden évben nyílt nap keretein belül betekintést nyerhetnek a szülők az intézmény minden napi életébe és megnézhetik, gyermekük hogyan érzi magát a csoportjában.
– Családi hétvége: A családokkal közös hétvégének fő célja egymás kölcsönös megismerése, az intézménybe járó gyermekek közötti barátságok szövődése.

Egyéb kapcsolattartási formák:

  1. Hetente Hírlevél útján értesítjük a szülőket az aktuális eseményekről, programokról, melyeket email formájában juttatunk el az érintettek részére.
  2. Negyedévenként megjelenő újságunk, a Maci Morzsák, melyet a szülőkkel közösen szerkesztünk.

Szülői szervezetünk összefogva a szülői közösséget segíti, támogatja az intézmény munkáját, önálló tevékenységei közé tartozik az évenként megrendezésre kerülő Jótékonysági Bál megszervezése