Szülők figyelmébe

macialapitvany-logo-kicsi

Szülőknek

Az óvodás korú gyermekek nevelését, személyiségük fejlesztését csak a családokkal együttműködve tudjuk megvalósítani. A mindennapi életben a család és az óvoda sok szállal szövődik össze. A gyermekek mindennap magukkal viszik az óvodába mindazt, ami a családban érte, formálta, változtatta őket, és viszik haza az óvodában szerzett élményeiket. A szülőknek és a pedagógusoknak ezért kölcsönösen ismerniük kell egymás értékrendszerét, elvárásait. Ezért nagyon fontosnak tartjuk a szoros együttműködést. A „Maci” Alapítványi Óvodában.

Ami a pályázat megírása óta történt Velünk

Ami a pályázat megírása óta történt Velünk: 2010. szeptember A pályázati team összeült, megbeszéltük a költségvetést, a főbb programokat, majd felosztottuk a kezdeti feladatokat. A pályázati team tagjai: – Projektmenedzser: Szűcsné Czeglédi Dóra – MACI Alapítvány – Szakmai vezető: Csernátoni Katalin – MACI Alapítvány – Pénzügyi vezető: Boros Anikó – könyvelő – Projektasszisztens: Sebestyén Klára – pályázatíró – Tápiógyörgye Község részéről a pályázat koordinátora: Pintér Irén Tájékoztattuk mindhárom intézmény (MACI.

Pályázataink

Pályázataink

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0190 “Fiatal pályakezdők alkalmazása a “Maci” Alapítványnál” elnevezésű pályázatunkkal 5.924.736 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk el. A 2014. 02. 17-től 2015. 05. 15-ig tartó projekt keretében kettő alkalmazott – egy asszisztens és egy konyhai kisegítő – foglalkoztatására nyílt lehetőségünk. Munkájukat kijelölt mentor segítette. Az elnyert összeget a bérekre, járulékokra, munkába járásra, munkaruhára, munkaalkalmassági vizsgálatra, projektmenedzsment díjára és kisösszegű tárgyi eszköz beszerzésére fordíthattuk. A pályázatban vállalnunk kellett a két új.

A “MACI” Alapítvány kapacitásbővítéses fejlesztése

“MACI” Alapítvány pályázatot nyújtott be 2010. novemberében az ÉAOP-4.1.1/A_2-10 Nevelési intézmények fejlesztése felhívásra “MACI” Alapítvány kapacitásbővítéses fejlesztése Jászberény városában projektcímmel. A bíráló bizottság 2011. március 29-i döntése értelmében az alapítvány 97.892.888.- HUF támogatásban részesült. Az előre láthatóan 2011. június 2-án induló projekt során a „Maci” Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 5100 Jászberény Gorjanc Ignác sétány 1. szám alatt található épületét érintő bővítés keretében fejlesztő helyiségek, csoportszobák, nevelői.

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0190

Éppen 2013. karácsonya előtt jött a jó hír, hogy a “Fiatal pálykezdők alkalmazása a “Maci” Alapítványnál” elnevezésű pályázatunkkal 5.924.736 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk el. A 2014. 02. 17-től 2015. 05. 15-ig tartó projekt keretében kettő alkalmazott – egy asszisztens és egy konyhai kisegítő – foglalkoztatására nyílt lehetőségünk. Munkájukat kijelölt mentor segíti. Az elnyert összeget a bérekre, járulékokra, munkábajárásra, munkaruhára, munkaalkalmassági vizsgálatra, projektmenedzsment díjára és kisösszegű tárgyi eszköz beszerzésére.

Zöld oldal

“MACI” Alapítványi Óvoda Környezet és egészségvédelem „Földünket nem szüleinktől örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön!”   Intézményünkben a környezet és egészségvédelemmel kapcsolatos teendők, információk, programok összefogásáért környezetvédelmi munkacsoportot működtetünk.   Zöld tevékenységeink: Megemlékezünk a fontosabb néphagyományokról, zöld jeles napokról, melyekre nevelési évenként külön tervezést készítünk. Negyedévenként vendégül látunk egy- egy helyi mesterembert. Minden évben nagy hangsúlyt fektetünk a szelektív hulladékgyűjtésre, mely az összes csoportban kiválóan működik. Az energiafogyasztás csökkentésére felhívó piktogramokat.

Terápiák

Terápiák

I. Egyéni fejlesztések – Bazális stimuláció A bazális stimuláció súlyosan-halmozottan sérültek körében alkalmazott terápiás eljárás. Alapja az a megfigyelés, mely szerint egyrészt sérülésük jellegéből kifolyólag (mozgásbeli akadályozottságuk, alacsony agyi éberségi szintjük, motivációhiányuk, egyéb érzékszervi sérüléseik, valamint az agyi inger-feldolgozási folyamatok deficitjei, azaz összefoglalva a megismerő (kognitív) képességeik akadályozottsága miatt), másrészt a túlvédő környezeti attitűdnek köszönhetően ezek az emberek nem jutnak kellő mennyiségű és minőségű érzékszervi tapasztalathoz. Ez pedig már önmagában.

A kétnyelvűségről

A kétnyelvűségről

Kulcsfontosságú eredményünknek tekintjük kétnyelvű óvodai programunkat, mely a Buffalo-ban működő SUNY Egyetemmel kötött együttműködési szerződés keretében jött létre 1994-ben és azóta is működik. Ennek kapcsán három kollégánk vett részt három hónapos amerikai tanulmányúton és összesen nyolc angol nyelvű diák segítette hosszú távon kéttannyelvű programunkat. Intézményünkben 1994-től folyamatos a külföldi kollégák foglalkoztatása. Nem csak módszereink, de eszköztárunk is folyamatosan bővült, melynek eredményeképpen angol nyelvű játékok, poszterek, illetve angol nyelvű dal- és.

A 2017. évi óvodai beiratkozás rendjéről

KÖZLEMÉNY A 2017. évi óvodai beiratkozás rendjéről  Tisztelt Szülők!  A „Maci” Alapítvány által fenntartott „Maci” Alapítványi Óvodába a 2017/2018. nevelési évre a gyermekek óvodai beíratásának időpontja 2017. május 2-3., 9-16 óráig.   A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő.

Femina-Pölöskei-Maci első találkozója

Femina-Pölöskei-Maci első találkozója

Femina-Pölöskei-Maci első találkozója Ma nálunk jártak az Ovitündérek! Az első találkozó beszámolóját itt olvashatjátok 🙂

Femina.hu Ovitündérek pályázat

Femina.hu Ovitündérek pályázat

Az intézmény Csibe csoportja bekerült a Femina.hu Ovitündérek pályázatába. Szavazatokat gyűjtünk május 22-ig! Kérjük, segítsetek, hogy a mi csoportunk legyen a nyertes! Link elérhető itt, vagy begépelve: http://femina.hu/ovitunder Itt a Maci Alapítványi Óvoda Csibe csoportjára kell kattintani. A szavazás IP címhez között, naponta egy-egy szavazatot lehet leadni bármilyen eszközről (okos telefonról, táblagépről, stb.). Köszönjük a szavazatokat! 🙂 Csibések

Adj vért, ajándékozz életet!

Adj vért, ajándékozz életet!

“Adj vért, ajándékozz életet!” Kedves Véradók és leendő Véradók! A “Maci” Alapítványi Óvoda szeretettel várja azon bátor és segíteni kész emberek jelentkezését, akik vérüket adák rászorult embertársaikért. Időpont: 2016. május 3. kedd, 14 óra Adomány gyűjtés Ha vért nem tudsz adni, szükség van még tartós élelmiszerekre és ruhákra, amiket a helyszínen gyűjtünk! Cím: 5100 Jászberény Gorjanc Ignác sétány 1. +36305925973

1 2