argaiv1638

 

 „Maci” Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

2011-12. tanév Szülői szervezete

Elnök:

Tagok:

  • Banya Mária (Delfin csoport)
  • Pintérné Bajdik Beatrix (Kormica csoport)
  • Nagyné Sipos Mariann (Vakond csoport)
  • Povázsonné Zséli Zsuzsanna (Fejlesztő Iskola)
  • Sápiné Oláh Tünde (Bóbita csoport)
  • Mészárosné Darida Csilla (Delfin csoport)
  • dr. Baran Alexandra (Delfin csoport)

  Szülői szervezet közösségét a szülők:

- jogaik érvényesítésére,

- kötelezettségük teljesítésére hozzák létre.

  A szülői munkaközösséget a szülők évente választják.

A szülői szervezet éves munkaterv alapján dolgozik, mely tanévre vonatkozik. A szülői szervezet a munkatervét az intézményvezetővel történt egyeztetést követően, a nevelőtestület munkájához hangolva alkotja meg.Az éves munkatervre a szülői szervezet elnöke tesz javaslatot.
A munkaterv kiegészítésére, módosítására javaslatot tehet a szülői szervezet bármely tagja.A módosításokra tett javaslatokról, illetve arról, hogy a javaslat a tervezett munkaterv pontjai közé bekerüljön a szülői szervezet egyszerű szótöbbséggel, határozat hozatala nélkül dönt.
A munkatervet a szülői szervezet határozattal hagyja jóvá.
A munkatervet minden tanévben legkésőbb szeptember 30-ig el kell fogadtatni.

Szülői szervezet közösségét a szülők:

- jogaik érvényesítésére,

- kötelezettségük teljesítésére hozzák létre.

 A szülői munkaközösséget a szülők évente választják.

 A szülői szervezet éves munkaterv alapján dolgozik, mely tanévre vonatkozik.

 A szülői szervezet a munkatervét az intézményvezetővel történt egyeztetést követően, a nevelőtestület munkájához hangolva alkotja meg.

Az éves munkatervre a szülői szervezet elnöke tesz javaslatot.

A munkaterv kiegészítésére, módosítására javaslatot tehet a szülői szervezet bármely tagja.

A módosításokra tett javaslatokról, illetve arról, hogy a javaslat a tervezett munkaterv pontjai közé bekerüljön, a szülői szervezet egyszerű szótöbbséggel, határozat hozatala nélkül dönt.

A munkatervet a szülői szervezet határozattal hagyja jóvá.

A szülői szervezet feladata, hogy

- figyelemmel kísérje a gyermeki jogok érvényesülését,

- tájékozódjon a pedagógiai munka eredményességéről

- megállapításairól tájékoztassa

- a nevelőtestületet

- és a fenntartót.

 A szülői szervezet joga, hogy

- a tájékoztatást kérjen a nevelési-, oktatási intézmény vezetőjétől a gyermekek, tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben,

- nevelőtestület értekezletein részt vegyen,  

- a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott jogosítványait gyakorolja.

A szülői szervezet jogosítványai:

- véleményezési jogkör,

- egyetértési jog,

- döntési jog,

- értékelési jog,

- kezdeményezési jog.

A szülői szervezet véleményezési jogköre kiterjed:

- a tanév helyi rendjének véleményezésére.

A szülői szervezet egyetértési jogköre kiterjed:

- nevelési/pedagógiai program,

- intézményi minőségirányítási program,

- házirend

A szülői szervezet döntési jogköre:

- saját működési szabályainak elfogadására,

- munkatervének elfogadására,

- tisztségviselőinek megválasztására terjed ki.

A szülői szervezet értékelési jogköre:

- A szülői szervezet évente értékeli a minőségirányítási program végrehajtását.

A szülői szervezet kedvezményezési jogköre:

- a szülői szervezet kezdeményezheti a nevelőtestület összehívását. (A kezdeményezés elfogadásáról a nevelőtestület dönt.)

Főoldal Szülőknek Szülősegítő szolg. Szülői Szervezet

Hírlevél felíratkozás

Bejelentkezés