Szülők figyelmébe

macialapitvany-logo-kicsi

Táborok

Táborok

Szülőknek

Az óvodás korú gyermekek nevelését, személyiségük fejlesztését csak a családokkal együttműködve tudjuk megvalósítani. A mindennapi életben a család és az óvoda sok szállal szövődik össze. A gyermekek mindennap magukkal viszik az óvodába mindazt, ami a családban érte, formálta, változtatta őket, és viszik haza az óvodában szerzett élményeiket. A szülőknek és a pedagógusoknak ezért kölcsönösen ismerniük kell egymás értékrendszerét, elvárásait. Ezért nagyon fontosnak tartjuk a szoros együttműködést. A „Maci” Alapítványi Óvodában.

Zöld oldal

“MACI” Alapítványi Óvoda Környezet és egészségvédelem „Földünket nem szüleinktől örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön!”   Intézményünkben a környezet és egészségvédelemmel kapcsolatos teendők, információk, programok összefogásáért környezetvédelmi munkacsoportot működtetünk.   Zöld tevékenységeink: Megemlékezünk a fontosabb néphagyományokról, zöld jeles napokról, melyekre nevelési évenként külön tervezést készítünk. Negyedévenként vendégül látunk egy- egy helyi mesterembert. Minden évben nagy hangsúlyt fektetünk a szelektív hulladékgyűjtésre, mely az összes csoportban kiválóan működik. Az energiafogyasztás csökkentésére felhívó piktogramokat.

Terápiák

Terápiák

I. Egyéni fejlesztések – Bazális stimuláció A bazális stimuláció súlyosan-halmozottan sérültek körében alkalmazott terápiás eljárás. Alapja az a megfigyelés, mely szerint egyrészt sérülésük jellegéből kifolyólag (mozgásbeli akadályozottságuk, alacsony agyi éberségi szintjük, motivációhiányuk, egyéb érzékszervi sérüléseik, valamint az agyi inger-feldolgozási folyamatok deficitjei, azaz összefoglalva a megismerő (kognitív) képességeik akadályozottsága miatt), másrészt a túlvédő környezeti attitűdnek köszönhetően ezek az emberek nem jutnak kellő mennyiségű és minőségű érzékszervi tapasztalathoz. Ez pedig már önmagában.

A kétnyelvűségről

A kétnyelvűségről

Kulcsfontosságú eredményünknek tekintjük kétnyelvű óvodai programunkat, mely a Buffalo-ban működő SUNY Egyetemmel kötött együttműködési szerződés keretében jött létre 1994-ben és azóta is működik. Ennek kapcsán három kollégánk vett részt három hónapos amerikai tanulmányúton és összesen nyolc angol nyelvű diák segítette hosszú távon kéttannyelvű programunkat. Intézményünkben 1994-től folyamatos a külföldi kollégák foglalkoztatása. Nem csak módszereink, de eszköztárunk is folyamatosan bővült, melynek eredményeképpen angol nyelvű játékok, poszterek, illetve angol nyelvű dal- és.

A 2017. évi óvodai beiratkozás rendjéről

KÖZLEMÉNY A 2017. évi óvodai beiratkozás rendjéről  Tisztelt Szülők!  A „Maci” Alapítvány által fenntartott „Maci” Alapítványi Óvodába a 2017/2018. nevelési évre a gyermekek óvodai beíratásának időpontja 2017. május 2-3., 9-16 óráig.   A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő.