„Zene szárnyán”

„Zene szárnyán” – zeneterápiás elemekkel átszőtt zenés foglalkozás

Utazások a zene szárnyán azt jelenti, hogy a zene nyelvén beszélgetünk, zenére mozdulunk, alkotunk, nagyon keveset beszélünk (verbálisan), lehetőleg csak a tevékenység végén, mikor megfogalmazzuk érzéseinket.

A zene eszközként szolgál a különböző érzések kifejezésében. Amit szavakkal nem tudunk kifejezni, a zene nyelvén megnyílhat.

Az alkalmak felépítése a közös kezdésen és befejezésen kívül szabad, kötetlen, többnyire a gyerekek aktuális állapotára, érzéseire épülnek. Fontos, hogy a gyerekek ne érezzék megoldandó feladatoknak a felkínált lehetőségeket, ne a megfelelés legyen a cél, hanem az élmény, a pillanat öröme.

A gyerekek megismerkednek a különböző ritmushangszerekkel, azok változatos, kreatív megszólaltatásával. Felfedezik a testükben rejlő, a testrészeikkel létrehozott hangokat, a testhangokat. Egyre bátrabban használják a gyerekek a saját hangjukat is, akár az éneklésben vagy más improvizatív játék során. A zene a mozgás és a mese összhangja segíti a gyerekeket önmaguk megtapasztalásában. Mozgatja, gazdagítja a képzeletet, erősíti az empátiás készséget. A zene mellett jelen vannak még más művészeti elemek, mint a mese, mozgás, festés, rajzolás.

A heti rendszerességű alkalmak során lehetőség nyílik az önfeltárásra, személyiségfejlesztésre, problémamegoldásra.