Egyéni és csoportos értelmi fejlesztés

Egyéni és csoportos értelmi fejlesztés

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai

  • a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és egyéb fogyatékosságból fakadó hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása,
  • a meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében,
  • a különféle funkciók egyensúlyának kialakítása,
  • a szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása,
  • az egyéni sikereket segítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése,
  • a fejlesztés rövid távú céljait minden esetben a fejleszthetőséget megfogalmazó gyógypedagógiai-orvosi-pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára, javaslataira kell építeni